MIQA-gruppen välkomnar alla till en ny vårtermin

MIQA-gruppen välkomnar alla till en ny vårtermin.

För tillfället fungerar inte funktionen "Dela ljudfil med handledare". Vi arbetar med att flytta hemsidan till en ny webbplattform och då kommer alla funktioner att kunna tas i bruk igen. 

MIQA-gruppens utbildningar VT 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Kursstart: 29-30/1. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en telefonåterkoppling på 30 minuter på egen vald tid. Kursen avslutas med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag), 22/3. Anmälan är öppen.

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp