MIQA-gruppen önskar alla en trevlig sommar

MIQA-gruppen önskar alla en trevlig sommar och tackar för denna termin. Administrationen kommer att hålla stängt från v. 30 till och med v. 32, och däremellan kommer varken mejl eller telefon att besvaras. Det går däremot bra att ladda upp samtal inför höstens kodningar under tiden. 

För tillfället fungerar inte funktionen "Dela ljudfil med handledare". Vi arbetar med att flytta hemsidan till en ny webbplattform och då kommer alla funktioner att kunna tas i bruk igen. 

MIQA-gruppens utbildningar VT 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Kursstart: januari. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en telefonåterkoppling på 30 minuter på egen vald tid. Kursen avslutas med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag). 

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp

Kursstart: februari Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en halvdags grupphandledning antingen för- eller eftermiddag). Kursen avslutas även med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag).