MITI och CLEAR-seminarier under 2019

Fredag 14/6 finns möjlighet att delta i ett seminarieum om MITI-kodning, 09:30-12:00, och ett seminarium om CLEAR-kodning, 13:00-15:30.

Seminarierna kostar 1000 kr per deltagare och kommer att genomföras digitalt, antingen via Zoom eller Skype. Aktuellt digitalt mötesforum meddelas närmare seminarierna.

Anmäl dig genom att mejla till miqagruppen@cns.ki.se 

Torsdag 12/9 har vi ett till seminarium om MITI-kodning, 09:30-12:00.

Webbutbildning i Motiverande samtal HT-19

Vi erbjuder en webbaserad grundutbildning i MI. Deltagaren får i egen takt ta del av inläst material, instruktionsfilmer, ljudfiler av MI-samtal, diskussionsforum, övningar etc. Deltagaren får också spela in samtal som den sedan får feedback på under digital gruppindelning. 

Deltagaren får även interagera med andra kursdeltagare på kursens läroplattform och har kontinuerlig kontakt med kursansvarig lärare.       

Kursstart 19 september 2019 via Canvas. För anmälan se här.

Inspirationsdag i MI den 22:a maj 2019

Dagens tema är MI och behandlarrelationen. Dagen riktar sig framförallt till MI-utbildare/handledare och coacher, men alla som finner programpunkterna intressanta är välkomna. Inbjudan med länk till anmälan finns här och programmet finns att ladda ned här. 

Tid: onsdagen den 22:a maj 2019, klockan 09:00-16:30 

Ny webbportal

Vi arbetar med att flytta hemsidan till en ny webbplattform och återkommer med mer information om detta längre fram. Hemsideadressen kommer att vara den samma och det mesta kommer att vara sig likt.