Välkommen till MIQA

MIQA är ett kompetenscentrum för Motiverande samtal (MI) som arbetar med kvalitetssäkring av samtal och verksamheter, MI-utbildning och MI-handledning, MI-forskning samt kunskapsspridning inom MI-området. Mer information om MIQAs verksamhet här

Om du letar efter vår gamla hemsida, finner du den via följande länk.

Kodningsseminarier under hösten 2019

Under hösten kommer det finnas möjlighet att delta i ett seminarium om CLEAR-kodningmåndag 18/11, 09:30-12:00.

Deltagande på ett seminarium kostar 1000 kr per deltagare och seminariet kommer att genomföras digitalt, antingen via Zoom eller Skype. Aktuellt digitalt mötesforum meddelas närmare seminarierna.

Anmäl dig genom att mejla till miqagruppen@cns.ki.se

MIQA kommer att erbjuda webbutbildningar i Motiverande samtal 

Vi kommer att erbjuda en webbaserad grundutbildning i MI. Deltagaren får i egen takt ta del av inläst material, instruktionsfilmer, ljudfiler av MI-samtal, diskussionsforum, övningar etc. Deltagaren får också spela in samtal som den sedan får feedback på under digital gruppindelning. 

Deltagaren får även interagera med andra kursdeltagare på kursens läroplattform och har kontinuerlig kontakt med kursansvarig lärare.       

Kontakta oss gärna vid intresse.