Utbildning

Våra utbildningsupplägg är baserade på forskning om inlärning av motiverande samtal och våra erfarenheter av faktorer som underlättar vid inlärning.

Vid särskilda önskemål om utbildningar, föreläsningar eller grupphandledningar för specifika arbetsplatser så skräddarsyr vi gärna sådant upplägg.

 

Höstens utbildningar 2018:

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del I, 3 hp

Kursstart: 30-31/8. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en telefonåterkoppling på 30 minuter på egen vald tid. Kursen avslutas med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag), 18/10. För mer information om kursen och anmälan tryck här.

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del II, 3 hp

Kursstart: 15/10. Kursen inleds med en heldag. Därefter följer en telefonåterkoppling på 30 minuter på egen vald tid. Kursen avslutas med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag), 6/12. För  mer information om kursen eller anmälan tryck här. 

Motivationshöjande behandling (MET) - 3 hp

Kursstart: 10-11/10. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag), 8/11. Kursen avslutas även med en halvdags grupphandledning, (antingen för- eller eftermiddag), 12/12. För  mer information om kursen eller anmälan tryck här. 
 

För information om seminarier hösten 2018, se under fliken Utbildning i fältet ovan.