Utbildning

Våra utbildningsupplägg är baserade på forskning om inlärning av motiverande samtal och våra erfarenheter av faktorer som underlättar vid inlärning.

Vid särskilda önskemål om utbildningar, föreläsningar eller grupphandledningar för specifika arbetsplatser så skräddarsyr vi gärna sådant upplägg.

 

Sökbara utbildningar HT 2019:

Webbaserad: Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del I, 3 hp

Grundkurs för dig som arbetar med samtalet som redskap. Utbildningen är flexibelt utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig och är helt webbaserad.

Utbildningen startar 19 september via läroplattformen Canvas och inleds med föreläsningar och praktisk träning. Därefter följer en individuell telefonåterkoppling och grupphandledning antingen 5 eller 8 november, deltagaren väljer själv vilken dag som passar. Kursen ges på kvartsfart och avslutas den 14 november. 

Se här för anmälan. 

För mer kursinformation, se här.