Utbildning

Våra utbildningsupplägg är baserade på forskning om inlärning av motiverande samtal och våra erfarenheter av faktorer som underlättar vid inlärning.

Vid särskilda önskemål om utbildningar, föreläsningar eller grupphandledningar för specifika arbetsplatser så skräddarsyr vi gärna sådant upplägg.

 

Vårens utbildningar 2018:

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Kursstart: 29-30/1. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en telefonåterkoppling på 30 minuter på egen vald tid. Kursen avslutas med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag), 22/3. Anmälan är stängd.