Verksamma i MIQA-gruppen

Personal 

 

Helena Lindqvist, pol. mag, med. dr. Driftsansvarig. Kodare, utbildare och handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). 

Henrik Josephson, leg. psykolog, med. dr. Utbildare och handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Sophie Dixelius, fil. kand i psykologi, beteendevetare. Kodare, utbildare och handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Linda Ljunggren, behandlingsassistent. Kodare, utbildare och handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Nina Lindroos, fil. kand. Administratör, kodare och handledare i MI.

Carl Lovén, psykologstudent, kodare i MI.

Anna-Maria Ahlgren, hälsopedagog. Kodare och handledare i MI. 

Amanda Persson, fil. kand. Psykologstudent, kodare i MI.

Ida Norberg, socionomstudent, kodare i MI.

Katarina Back, administratör.

Lina Öhman, fil., kand. Projektsamordnare, kodare och handledare i MI.