Verksamma i MIQA-gruppen

Personal 

Benjamin Bohman,  leg. psykolog, med. dr. Driftsansvarig. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).  

Helena Lindqvist, pol. mag, med. dr. Driftsansvarig. Kodare, utbildare, handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Föräldraledig. 

Henrik Josephson, leg. psykolog, med. dr. Utbildare och handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Sophie Dixelius, fil. kand i psykologi, beteendevetare. Kodare, utbildare och handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Linda Ljunggren, behandlingsassistent. Kodare, utbildare, handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Nina Lindroos, fil. kand. Administratör, kodare och handledare i MI.

Kerstin Börjesson Toth. Utbildningssamordnare, kodare, utbildare, handledare i MI. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Lina Öhman, fil., kand. Projektsamordnare, kodare och handledare i MI. Föräldraledig. 

Carl Lovén, psykologstudent, kodare i MI.

Katarina Back, administratör.