Verksamma i MIQA-gruppen

Personal 

 

Helena Lindqvist, med.dr. Teamledare för MIQA-gruppen. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Henrik Josephson, med dr, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Sophie Dixelius, fil. kand i psykologi, beteendevetare. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Linda Ljunggren, behandlingsassistent. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Maria Beckman, med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom psykologisk behandling/psykoterapi. Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Nina Lindroos, fil. kand i filosofi.

Carl Lovén, psykologstudent.

Anna-Maria Ahlgren, hälsopedagog.

Amanda Persson, psykologstudent.

Ida Norberg, socionomstudent.