Seminarier vid MIQA-gruppen

MIQA-gruppen organiserar regelbundet kodningsseminarier för MI-tränare/handledare. Under seminarierna finns möjlighet att diskutera olika frågor som dyker upp kring kodning, de olika variablerna, målbeteende, forskning, etc. Tanken är att alla ska få ta del av varandras tankar och frågor. 

Deltagande vid ett seminarium kostar 1000 kr per person. MIQA-gruppen förbehåller sig rätten att ställa in ett seminarium med 2 veckors varsel om det inte finns tillräckligt med deltagare.

För anmälan eller frågor kring seminarier, mejla miqagruppen@cns.ki.se

Intro
(Introduktion till kodning och MIQA-gruppen) vänder sig till alla som är intresserade av kodning av MI-samtal och MIQA-gruppens arbete. Inga förkunskaper krävs och du får en presentation av hur man kan använda sig av MIQA- gruppens tjänster, de kodningssystem vi använder oss av och en kortare genomgång av variablerna i kodningssystemet MITI 4.2.1. Inga förberedelser krävs.

MITI del 1
Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av MITI- kodning och får även prova att koda samtal. Inga förberedelser krävs.  

MITI del 2

Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att fördjupa dig i kodningen. För att du ska kunna delta krävs att du tidigare har deltagit på ett av våra seminarier som går igenom grunderna i MITI-kodning (MITI del 1) eller har motsvarande kunskaper. Vi använder oss av färdiginspelade samtal arrangerade av MIQA- gruppen att träningskoda på. Om du vill ta med dig eget MI-samtal, ange det vid anmälan.

CLAMI del 1

Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att lära dig mer om kodning. Inga förkunskaper krävs och du får en grundlig genomgång av CLAMI-kodning och får även prova att koda samtal. Inga förberedelser krävs.

CLAMI del 2

Vänder sig till dig som utbildar och handleder i MI och är intresserad av att fördjupa dig i kodningen. För att du ska kunna delta krävs att du tidigare har deltagit på ett av våra seminarier som går igenom grunderna i CLAMI-kodning (CLAMI del 1) eller har motsvarande kunskaper. Vi använder oss av färdiginspelade samtal arrangerade av MIQA- gruppen att träningskoda på. Om du vill ta med dig eget MI-samtal, ange det vid anmälan.

Kodningsbaserad feedback i grupp

Du som deltagare har på förhand spelat in ett MI-samtal och transkriberat tio minuter av det. Materialet tas med till en träff där vi i mindre grupper lyssnar på samtalet tillsammans med transkript. Alla med en MI-grundutbildning kan delta.