MIQA-gruppens utbildningar VT 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Kursstart: 29-30/1. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en telefonåterkoppling på 30 minuter på egen vald tid. Kursen avslutas med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag), 22/3. Anmälan är öppen.

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp

Kursstart: 5-6/2. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en halvdags grupphandledning antingen för- eller eftermiddag), 8/3. Kursen avslutas även med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag), 12/4. Anmälan är öppen.