MIQA-gruppens utbildningar HT 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del I, 3 hp

Kursstart: 30-31/8.  

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del II, 3 hp

Kursstart: 15/10. 

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp

Kursstart: 10-11/10.