MIQA-gruppens utbildningar VT 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Kursstart: 29-30/1.