MIQA-gruppens utbildningar VT 2018

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp

Kursstart: januari. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en telefonåterkoppling på 30 minuter på egen vald tid. Kursen avslutas med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag). 

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp

Kursstart: februari Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer en halvdags grupphandledning antingen för- eller eftermiddag). Kursen avslutas även med en halvdags grupphandledning (antingen för- eller eftermiddag). 

Fördjupningskurs för tränare i Motiverande samtal - Motivational Interviewing, 7,5 hp

Kursstart: februari. Kursen inleds med två heldagar. Därefter följer två till block med två sammanhängande heldagar. Kursen avslutas med en hemtentamen.