Webbutbildning i Motiverande samtal HT-19

Vi erbjuder en webbaserad grundutbildning i MI. Deltagaren får i egen takt ta del av inläst material, instruktionsfilmer, ljudfiler av MI-samtal, diskussionsforum, övningar etc. Deltagaren får också spela in samtal som den sedan får feedback på under digital gruppindelning. 

Deltagaren får även interagera med andra kursdeltagare på kursens läroplattform och har kontinuerlig kontakt med kursansvarig lärare.       

Kursstart 19 september 2019 via Canvas. För anmälan se här.

För mer kursinformation, se här.