Vad är kodning?

MIQA-gruppen tar emot inspelade samtal för kvalitetssäkring genom professionell kodning. Kodning innebär att behandlarens och/eller klientens yttranden bedöms enligt standardiserade manualer.

Kodning ger exempelvis svar på frågor som ”Hur hög grad av MI använder jag mig som behandlare av under det kodade samtalet?” och ”Hur kan jag som behandlare bli bättre i tillämpningen av MI?”.

Kodning kan även användas för att skatta klienttal, som till exempel vilka av klientens yttranden som talar för respektive mot en förändring av ett beteende.

Kodning av behandlares och klienters yttranden ges i syfte att underlätta exempelvis MI-lärande och implementering av MI.